Podpůrná skupina

Mateřské centrum zahájilo v r. 2013 pravidelná setkání podpůrné rodičovské skupiny pod odborným vedením. XI. běh setkání začal v únoru 2018.

Prosíme zájemce o zařazení, aby se hlásili na našem mailu nebo osobně či telefonicky u koordinátorky provozu, která Vám při osobním setkání sdělí upřesňující informace.

V roce 2018 nás podpořili:

Od počátku fungování "Jablíčka" se neobejdeme bez práce mnoha dobrovolníků. Všem tímto děkujeme. Zájemcům o spolupráci či podporu naší činnosti rádi poskytneme naše výroční zprávy a stanovy spolku.