Dětské skupiny

MC provozuje 2 dětské skupiny pro děti od jednoho roku do zahájení školní docházky s podporou OPZ.

Je to DS při MC Slovany "Jablíčko" v Čelakovského ul. 10, Plzeň a DS Lhota v budově MUŠKA, K Sinoru 37/68, Plzeň - Lhota.

Dětem zajišťujeme nejen odbornou péči, ale i program odpovídající jejich věku. Obě skupiny mají kapacitu šest dětí, takže zaručujeme individuální přístup a téměř rodinné prostředí. Máme otevřeno každý pracovní den, tedy i o prázdninách, takže můžeme přijmout i děti, jejichž stálá školka je mimo provoz. Navíc nabízíme i nárazové hlídání dětí. Vzhledem k odbornému personálu můžeme přijmout děti s mírným zdravotním handicapem.

Zápisy probíhají průběžně po celý rok do naplnění kapacity. Je možná i zkrácená docházka, tedy třeba jen na dopoledne nebo na určité dny v týdnu. Do obou skupin se můžete po objednání přijít podívat, seznámit se s provozním řádem, plánem výchovy a péče, případně poté můžete vyplnit přihlášku a uzavřít smlouvu o péči v dětské skupině.

Dítě může absolvovat nezávazně zkušební pobyt.   

Provozní doba: 7. 30 - 16. 00, rozšířená na objednávku: 7.00 - 19.00 /za příplatek 150,-/hod./

 

 

V roce 2018 nás podpořili:

Od počátku fungování "Jablíčka" se neobejdeme bez práce mnoha dobrovolníků. Všem tímto děkujeme. Zájemcům o spolupráci či podporu naší činnosti rádi poskytneme naše výroční zprávy a stanovy spolku.